KANTOLAN SOMMARKAMPANJ 2017 -regler och anvisningar

Vinn biljetter till en nöjespark med kvittansen på köp av KANTOLAN-kexpaket!

Köp två KANTOLAN-kexförpackningar och skicka bild på kvittansen samt dina kontaktuppgifter på kampanjsidan www.kesakampanja.fi så deltar du i utlottningen av nöjesparksbiljetter samt produktpaket. Varje två köpta kexförpackningar utgör en lott i dragningen.

Dragningen sker då kampanjen tagit slut. Totalt lottas 5 paket med biljetter till nöjesparker (á 4 st. biljetter) samt 10 st. produktpaket ut. Vinnarna meddelas personligen och namnen kan publiceras på hemsidan för KANTOLAN. Vinsterna levereras senast i slutet på juli.

Regler

1. Arrangör

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab, Örevägen 22, 01510 Vanda

2. Deltaganderätt

Deltaganderätten gäller alla myndiga, fysiska personer som är bosatta i Finland, bortsett från de personer som haft att göra med arrangemangen kring detta lotteri. Barn under 18 år kan endast delta med samtycke av vårdnadshavare.

3. Kampanjtid

Kampanjtid 1.5.2017 – 25.6.2017.

4. Hur delta i tävlingen

Man deltar i kampanjen genom att köpa minst två KANTOLAN-kexförpackningar och därefter skicka bild på kvittansen, dess info samt sina egna kontaktuppgifter på kampanjsidan. Varje två köpta KANTOLAN-kexförpackningar utgör en lott i dragningen. Mängden deltaganden är inte begränsad. Dragningen sker då kampanjen tagit slut, 26.6.2017

5. Vinster

5 x 4 st. biljetter till valfri nöjespark i Finland. Maximipris per biljett är 47 e, vilket innebär att totala kostnaden för ett paket med 4 st. biljetter är 188e. Som tillägg lottas 10 st. KANTOLAN-produktpaket ut, värde ca 20 e/paket. Vinnarna meddelas personligen inom en vecka efter att de vunnit. Vinsterna levereras senast i slutet på juli.

6. Lotteriskatt

Arrangören binder sig att betala den lagstadgade lotterivinsten för vinsterna som nämns i dessa officiella regler.

7. Villkor för användning av vinsterna

Vinsterna kan inte bytas ut mot kontanter, till en annan produkt eller delas. Vinsterna levereras endast till adresser i Finland. Arrangören ansvarar inte för andra eventuella kostnader.

8. Personuppgifter

Vinnarna meddelas personligen och hens namn kan publiceras på arrangörens hemsida samt i arrangörens Facebook-grupp utan skilt samtycke. Personuppgifterna används inte till direktmarknadsföring och de överlåts ej heller till tredje parter.

9. Ansvar i samband med deltagande i tävlingen

Arrangören ansvarar inte för skador eller kostnader som uppstått eller påstås ha uppstått, direkt eller indirekt, av deltagandet i denna tävling, utlösandet eller bruket av vinsten.

10. De officiella reglerna gäller alla deltagare

Dessa regler och beslut gjorda av arrangören på basen av dem är bindande och gäller alla deltagare. Genom att delta i kampanjen binder du dig till att följa kampanjens regler. Tillämpning och tolkning av kampanjreglerna i samband med eventuella oklarheter löses av arrangören. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra på kampanjreglerna utan förvarning. Om uppgifterna givna av deltagaren inte är hens egna eller om deltagaren misstänks för missbruk eller aktioner som strider mot kampanjreglerna, har arrangören rätt att stänga ut deltagaren ur dragningen utan förvarning.

* REGISTERBESKRIVNING *

KANTOLAN sommarkampanj 2017 -registerbeskrivning

Datum för registerbeskrivningen 20.04.2017

1. Registerbeskrivning*

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagens (523/1999) § 10 och 24.

2. Registerinnehavarens namn och adress*

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab, Örevägen 22, 01510 Vanda

3. Person ansvarig för att sköta registret*

Gunilla Hernelahti

4. Registrets namn*

KANTOLAN sommarkampanj 2017 -registerbeskrivning

5. Bruk av personuppgifterna / användning av registret*

Uppgifterna samlas endast in för utlottandet och skickandet av kampanjens vinster samt. Uppgifterna förstörs då kampanjen upphört.

6. Registrets informationsinnehåll*

I registret samlas, av alla som deltar i kampanjen, följande information: personens namn, postadress, telefonnummer och e-mail, samt information från köpkvittansen samt bild på kvittansen. All information är obligatorisk.

7. Överlåtande och förflyttande av uppgifter utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet*

Uppgifterna överlåts ej.

8. Registrets dataskyddsprinciper:*

Registret förvaras på en med lösenord skyddad server hos kampanjens tekniska implementerare och kommer endast vara åtkomlig för tekniska implementeraren. Implementeraren kommer ha tillgång till registret för KANTOLAN Sommarkampanj 2017-kampanjen under kampanjtiden samt efter kampanjen slut, tills registret förstörs då kampanjen tagit slut.